ШПИЛКА PS СТ 4.8

челно, електродъгово-"кратък цикъл" заваряване, стоманена, помеднена, метрична резба, DA Short cicle welding stud

Продукт: ШПИЛКА
Поставяне: ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ
Тип заваряване: ЧЕЛНО В ГАЗОВА СРЕДА
Периферия: СТАНДАРТ

КАТАЛОЖЕН № РАЗМЕР МАТЕРИАЛ ПОКРИТИЕ
B04598 M5 x 8 СТОМАНА 4.8 МЕД
B04599 M5 x 10 СТОМАНА 4.9 МЕД
B04600 M5 x 12 СТОМАНА 4.10 МЕД
B04610 M5 x 15 СТОМАНА 4.11 МЕД
B04617 M5 x 20 СТОМАНА 4.12 МЕД
B04620 M5 x 25 СТОМАНА 4.13 МЕД
B04621 M5 x 30 СТОМАНА 4.14 МЕД
B04624 M6 x 10 СТОМАНА 4.15 МЕД
B04625 M6 x 12 СТОМАНА 4.16 МЕД
B04630 M6 x 15 СТОМАНА 4.17 МЕД
B04635 M6 x 20 СТОМАНА 4.18 МЕД
B04632 M6 x 25 СТОМАНА 4.19 МЕД
B04633 M6 x 30 СТОМАНА 4.20 МЕД
B04634 M6 x 35 СТОМАНА 4.21 МЕД
B04637 M6 x 40 СТОМАНА 4.22 МЕД
B04638 M6 x 45 СТОМАНА 4.23 МЕД
B04636 M6 x 50 СТОМАНА 4.24 МЕД
B04641 M8 x 10 СТОМАНА 4.25 МЕД
B04639 M8 x 12 СТОМАНА 4.26 МЕД
B04640 M8 x 15 СТОМАНА 4.27 МЕД
B04642 M8 x 16 СТОМАНА 4.28 МЕД
B04650 M8 x 20 СТОМАНА 4.29 МЕД
B04655 M8 x 25 СТОМАНА 4.30 МЕД
B04656 M8 x 30 СТОМАНА 4.31 МЕД
B04643 M8 x 35 СТОМАНА 4.32 МЕД
B04644 M8 x 40 СТОМАНА 4.33 МЕД
B04658 M8 x 45 СТОМАНА 4.34 МЕД
B04677 M10x12 СТОМАНА 4.35 МЕД
B04678 M10x15 СТОМАНА 4.36 МЕД
B04670 M10x20 СТОМАНА 4.37 МЕД
B04671 M10x25 СТОМАНА 4.38 МЕД
B04672 M10x30 СТОМАНА 4.39 МЕД
B04673 M10x35 СТОМАНА 4.40 МЕД
B04674 M10x40 СТОМАНА 4.41 МЕД
B04680 M12x15 СТОМАНА 4.42 МЕД
B04681 M12x20 СТОМАНА 4.43 МЕД
B04660 M12x25 СТОМАНА 4.44 МЕД
B04661 M12x30 СТОМАНА 4.45 МЕД
B04682 M12x35 СТОМАНА 4.46 МЕД
B04683 M12x40 СТОМАНА 4.47 МЕД