ШПИЛКА PT СТ 4.8

челно кондензаторно заваряване, стоманена, помеднена, метрична резба, CD welding stud

Продукт: ШПИЛКА
Поставяне: КОНДЕНЗАТОРНО ЗАВАРЯВАНЕ
Тип заваряване: ЧЕЛНО
Периферия: СТАНДАРТ

КАТАЛОЖЕН № РАЗМЕР МАТЕРИАЛ ПОКРИТИЕ
B01020 M3 x 6 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01030 M3 x 8 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01035 M3 x 10 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01040 M3 x 12 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01045 M3 x 15 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01050 M3 x 16 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01060 M3 x 20 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01075 M3 x 25 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01080 M3 x 30 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01095 M4 x 6 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01105 M4 x 8 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01110 M4 x 10 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01120 M4 x 12 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01125 M4 x 15 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01130 M4 x 16 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01140 M4 x 20 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01145 M4 x 25 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01150 M4 x 30 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01155 M4 x 35 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01160 M4 x 40 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01190 M5 x 8 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01195 M5 x 10 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01200 M5 x 12 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01205 M5 x 15 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01210 M5 x 16 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01225 M5 x 20 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01235 M5 x 25 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01240 M5 x 30 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01245 M5 x 35 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01250 M5 x 40 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01255 M5 x 45 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01265 M6 x 8 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01270 M6 x 10 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01275 M6 x 12 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01280 M6 x 15 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01285 M6 x 16 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01295 M6 x 20 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01300 M6 x 25 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01305 M6 x 30 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01310 M6 x 35 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01315 M6 x 40 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01320 M6 x 45 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01325 M6 x 50 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01330 M6 x 55 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01340 M8 x 10 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01345 M8 x 12 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01350 M8 x 15 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01355 M8 x 16 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01360 M8 x 20 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01365 M8 x 25 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01370 M8 x 30 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01375 M8 x 35 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01380 M8 x 40 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01385 M8 x 45 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01390 M8 x 50 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01395 M8 x 55 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01400 M8 x 60 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01435 M10x12 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01405 M10x15 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01410 M10x20 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01415 M10x25 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01420 M10x30 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01425 M10x35 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01440 M10x40 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01450 M12x15 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01455 M12x20 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01460 M12x25 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01465 M12x30 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01470 M12x35 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01475 M12x40 СТОМАНА 4.8 МЕД