ШПИЛКА PT RF СТ 4.8

челно кондензаторно заваряване, стоманена, помеднена, метрична резба, CD welding stud

Продукт: ШПИЛКА
Поставяне: КОНДЕНЗАТОРНО ЗАВАРЯВАНЕ
Тип заваряване: ЧЕЛНО
Периферия: РЕДУЦИРАНА

КАТАЛОЖЕН № РАЗМЕР МАТЕРИАЛ ПОКРИТИЕ
B01020/1 M3 x 6 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01030/1 M3 x 8 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01035/1 M3 x 10 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01040/1 M3 x 12 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01045/1 M3 x 15 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01050/1 M3 x 16 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01060/1 M3 x 20 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01075/1 M3 x 25 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01080/1 M3 x 30 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01095/1 M4 x 6 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01105/1 M4 x 8 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01110/1 M4 x 10 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01120/1 M4 x 12 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01125/1 M4 x 15 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01130/1 M4 x 16 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01140/1 M4 x 20 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01145/1 M4 x 25 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01150/1 M4 x 30 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01155/1 M4 x 35 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01160/1 M4 x 40 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01190/1 M5 x 8 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01195/1 M5 x 10 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01200/1 M5 x 12 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01205/1 M5 x 15 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01210/1 M5 x 16 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01225/1 M5 x 20 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01235/1 M5 x 25 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01240/1 M5 x 30 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01245/1 M5 x 35 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01250/1 M5 x 40 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01255/1 M5 x 45 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01265/1 M6 x 8 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01270/1 M6 x 10 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01275/1 M6 x 12 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01280/1 M6 x 15 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01285/1 M6 x 16 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01295/1 M6 x 20 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01300/1 M6 x 25 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01305/1 M6 x 30 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01310/1 M6 x 35 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01315/1 M6 x 40 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01320/1 M6 x 45 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01325/1 M6 x 50 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01330/1 M6 x 55 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01340/1 M8 x 10 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01345/1 M8 x 12 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01350/1 M8 x 15 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01355/1 M8 x 16 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01360/1 M8 x 20 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01365/1 M8 x 25 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01370/1 M8 x 30 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01375/1 M8 x 35 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01380/1 M8 x 40 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01385/1 M8 x 45 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01390/1 M8 x 50 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01395/1 M8 x 55 СТОМАНА 4.8 МЕД
B01400/1 M8 x 60 СТОМАНА 4.8 МЕД